Update !!
blij te vermelden dat Forelshop.be een nieuwe eigenaar heeft, enwel Hans Van Calster!

Belangrijk te vermelden dat voorlopig de materialen van de webshop alleen te verkrijgen zijn bij “de witte vijvers” , Grootloosestraat 44+ , 3218 Baal -Tremelo

Ná de overdracht en op orde stellen van de webshop, zal Forelshop.be weer online gaan… dit kan nog enkele weken duren !!

Kalender forelcup.be komt in december online.

We willen Ronny Vandenbussche danken voor zijn jarenlange inzet.

heureux d'annoncer que Forelshop.be a un nouveau propriétaire, à savoir Hans Van Calster!

Il est important de mentionner que pour le moment, les matériaux de la boutique en ligne ne sont disponibles que dans “de witte vijvers”, Grootloosestraat 44+, 3218 Baal -Tremelo

Après le transfert et la mise en ordre de la boutique en ligne, Forelshop.be se remettra en ligne… cela peut prendre encore quelques semaines !!

Le calendrier forelcup.be sera en ligne en décembre.

Nous remercions Ronny Vandenbussche pour ses nombreuses années d'engagement.

Team Forelshop.be